Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Sesja Młodzieżowej rady Miasta SEjny

17 czerwca 2022

Na podstawie § 18 i § 19 załącznika Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sejny (uchwała Nr XVI/91/08 Młodzieżowej Rady Miasta Sejny z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sejny) zwołuję obrady II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego