Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Miasta Sejny

21 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 12.15 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja 17 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego