Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Poprawa efektywności energetycznej budynków

8 września 2022

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na temat poprawy efektywności energetycznej budynków pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego