Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zapotrzebowanie na węgiel mieszkańców Miasta Sejny

4 listopada 2022

W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Miasto Sejny zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel.

Celem jest wstępne ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie.

Zapotrzebowanie dotyczy  ilości węgla, którą planują mieszkańcy zakupić do końca sezonu grzewczego, tj. do 30 kwietnia 2023 roku.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 LISTOPADA 2022 R.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego