Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Diagnoza problemów społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą

20 września 2023

zrealizowana przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki.

Diagnoza została opracowana na podstawie badań ilościowych prowadzonych za pomocą kwestionariuszy ankietowych elektronicznych oraz papierowych, pozyskanych od dorosłych mieszkańców i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Mieście. Narzędzia dla respondentów:

  • ankieta dla dorosłych mieszkańców zawierała 37 pytań,
  • ankieta dla uczniów ze szkół podstawowych zawierała 51 pytań,
  • ankieta dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych zawierała 55 pytań.

Ustalenia z badań pogłębiono o analizę danych zastanych, w tym zebranych danych z baz danych lokalnych oraz dokumentów strategicznych.

Badania ankietowe szkolne i wśród dorosłych mieszkańców przeprowadzono w dniach od 4 kwietnia 2023 r. – 17 maja 2023 r., Kwestionariusze ankietowe wypełniło:
● 180 dorosłych mieszkańców,
● 201 uczniów szkół podstawowych
● 175 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego