Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZY PL. ŚW. AGATY 4

3 listopada 2023

Miasto Sejny reprezentujące wspólnotę mieszkaniową przy Pl. Św. Agaty 4, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanałów spalinowych a także węzła cieplnego.

Więcej informacji w załącznikach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego