Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza seniorów z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne warsztaty w trybie stacjonarnym pn. „Komunikacja-wyzwania dla seniorów we współczesnym świecie”. Warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 12 osób.

5 grudnia 2023

Uczestnikom warsztatów zapewnione zostaną:
•    materiały warsztatowe/dydaktyczne,
•    zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności porozumiewania się seniorów między sobą, otoczeniem oraz aktywizowanie seniorów do dzielenia się doświadczeniami i dalszego uczenia się.

Terminy 2 warsztatów do wyboru:
•    12.12.2023 r. (wtorek),
•    13.12.2023 r. (środa),

Godziny warsztatów: 10:00 -13:00,                                

Warsztaty poprowadzi trener Pani Bożena Bednarek.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną na adres: natalia.jakimowicz@rops-bialystok.pl  do dnia 06 grudnia 2023 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Pani Natalia Jakimowicz, tel. 782-819-868. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:
•    Formularz zgłoszeniowy
•    Program warsztatów

Zapraszamy.

———————-

Natalia Jakimowicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. gen. George’a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok
tel. 85 744 72 75
tel. 85 744 72 72 wew. 122
www.rops-bialystok.pl Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
kliknij tutaj


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego