Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

19 stycznia 2024

Świadczenie wspierające jest nową formą wsparcia, o którą mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia.

Celem świadczenia jest udzielenie osobom wymagającym największego wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem ich szczególnych potrzeb.

Przyznanie świadczenia wspierającego jest niezależne od kryterium dochodowego, tzn., że przysługuje bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami oraz członków jej rodziny dochód.     Więcej informacji w załączeniu:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego