Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

ul. Nowa i ul. M. Konopnickiej

10 kwietnia 2024

W związku z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 (uwzględniających powiat sejneński), Miasto Sejny dnia 8 kwietnia złożyło zapotrzebowanie na uruchomienie funduszy na realizację następujących zadań:

  1. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w ul. Nowej” na kwotę 2.600.000,00 zł
  2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenia przy ul. Marii Konopnickiej w Sejnach” na kwotę 2.500.000,00 zł.

Miasto Sejny posiada projekt budowlany oraz pozwolenia na budowę na realizację zadania 1 dotyczącego przebudowy ul. Nowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego na realizację zadania 2 polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego