Informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do do wniesienia aportem do spółki „SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN-PODLASKIE SP. Z O.O.”

Komunikat NFZ oraz poradnik pacjenta w załączeniu.

Miasto Sejny reprezentujące wspólnotę mieszkaniową przy Pl. Św. Agaty 4, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem istniejących kanałów spalinowych a także węzła cieplnego.

Więcej informacji w załącznikach.

Informacja w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego