Sobota, 24 Marca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 09-11-2017 09:57  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-11-2017 07:12  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Nie śledzik z kumplami – przygotuj wigilię z rodziną! – pomożemy Ci” w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-11-2017 12:01  Dodał: K. Palewicz

W załączeniu obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części  miasta Sejny w rejonie ulicy Powstańców Sejneńskich oraz Prognozy oddziaływania na Środowisko.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-11-2017 11:58  Dodał: K. Palewicz

W załączneniu Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie
wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny oraz Prognozy
oddziaływania na Środowisko.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:49  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:39  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 14:07  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-11-2017 12:33  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-11-2017 09:57  Dodał: M. Klucznik

Na podstawie § 7 ust. 1 załącznika do uchwały Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sejny w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 31-10-2017 12:34  Dodał: K. Palewicz

Szczegóły w załaczeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ..  223