Wtorek, 19 Czerwca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 12-02-2018 12:14  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018.

Szcezgóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-02-2018 12:08  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. 

Szczególy w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-02-2018 12:05  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny uprzejmie informuje, że w roku 2018 można składać wnioski w ramach inicjatywy lokalnej.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Wnioski oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w Uchwale nr XXIV/104/16 Rady Miasta Sejny z dnia 25.04.2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Szczegóły oraz wzór wniosku w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 08-02-2018 12:39  Dodał: M. Klucznik

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR,  Biuro  Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” LGD zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym.

Szczegóły w załączeniu

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 10:54  Dodał: M. Klucznik

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach ogłasza nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 07:37  Dodał: M. Klucznik

W zalączeniu harmonogram pracy w Punkcie Konsultacyjnym finansowanym ze środków MKRPA na miesiąc luty 2018.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-02-2018 07:19  Dodał: M. Klucznik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach, w związku z obchodzonym w lutym - Światowym Dniem Walki z Rakiem chce zwrócić Państwa uwagę na to, jak ważna w zapobieganiu chorobom nowotworowym jest profilaktyka.

Wykonywanie badań profilaktycznych to najskuteczniejszy sposób na wczesne wykrycie raka. Dzięki temu pacjenci mają szanse na wyleczenie. Skuteczne leczenie zależy przede wszystkim od tego, jak wcześnie uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć leczenie. Dzisiaj głównym powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt późne wykrycie.

Dlatego apelujemy do Państwa o wykonywanie badań profilaktycznych. Nie lekceważmy nawet najbardziej subiektywnych objawów pogorszenia stanu zdrowia i konsultujmy to z lekarzem!

Więcej informacji na:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-programzwalczania-chorob-nowotworowych/


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-02-2018 11:07  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2018.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 13:41  Dodał: M. Klucznik

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane utworzeniem i pracą w spółdzielni socjalnej. Zainteresowane  osoby powinny posiadać przynajmniej jeden status, tj.:

1) osoby zakwalifikowanej do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) osoby z niepełnosprawnością,

3) osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności – w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

4) osoby uzależnione od alkoholu,

5) osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,

6) osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

7) osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

8) absolwenci CIS i KIS,

9) osoby do 30. roku życia lub po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Więcej informacji pod nr tel. 87 516 20 73

Osoba do kontaktu: Barbara Miszkiel


Kategoria: Ogólne
dodano: 02-02-2018 13:33  Dodał: M. Klucznik
Kawiarenka wspomnień

Miejska Rada Seniorów w Sejnach, Stowarzyszenie Origo i Archiwum Miejsko-Gminne zapraszają mieszkańców Sejn na "I Kawiarenkę wspomnień", zorganizowaną w w ramach projektu "Głosy naszego miasta".

Tłusty czwartek to już tradycyjnie czas spotkań i uciech. Zapraszamy więc wszystkich na spotkanie inaugurujące projekt "Głosy naszego miasta". Spotkajmy się, zakosztujmy w słodkim poczęstunku i podzielmy się wspomnieniami, ciesząc się wspólną rozmową. Spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu młodzieżowego zespołu "Retrospekcja" z Sejn.

Nasz międzypokoleniowy projekt "Głosy naszego miasta" wyrasta z chęci połączenia opowieścią młodego i starszego pokolenia mieszkańców Sejn, aby wspólnie wybudować pomost pod przyszłe działania w mieście i regionie.

Biletem wstępu niech będzie opowieść lub archiwalne zdjęcie z rodzinnego albumu!

Zapraszamy.

KIEDY:
8 lutego 2018, Godz.17.00
GDZIE:
Ośrodek Kultury w Sejnach

Projekt "Głosy naszego miasta" w ramach programu "Seniorzy w akcji" dofinansowany został przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Organizatorzy: Stowarzyszenie Origo, Archiwum Miejsko-Gminne
Współpraca: Ośrodek Kultury w Sejnach

www.origo.sejny.pl
www.archiwummiejskogminne.wordpress.com
www.e.org.pl

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ..  230