Piątek, 22 Czerwca 2018
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 10-04-2018 10:54  Dodał: K. Palewicz

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w dniach  10 i 11 kwietnia 2018 r. odbędą się spotkania w ramach procesu mediacyjno - konsultacyjnego, który ma doprowadzić do kontraktu społecznego w zakresie:
- utworzenia żłobka,
- ograniczenia lub rozszerzenia oferty publicznego przedszkola,
- utrzymania lub wygaszenia budynku Szkoły Podstawowej, położonej przy
ul Mickiewicza 36;

Miejsce spotkań: Hotel „Skarpa” (Sala konferencyjna, I piętro)

Harmonogram dyżurów:
Wtorek (10 kwietnia 2018 r.):
I spotkanie:  godz. 12.00
II spotkanie: godz. 15.00
III spotkanie: godz. 18.00
Środa (11 kwietnia 2018 r.):
Spotkanie w godz. 9.00 – 11.00

Tel. do kontaktu z Mediatorem – Panem Marcelim Kwaśniewskim
w sprawie spotkań indywidualnych: 509 955 925


Zapraszamy rodziców, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane problemem.


Kategoria: Ogólne
dodano: 09-04-2018 14:36  Dodał: K. Palewicz

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgromadzonych/zalegających na posesji.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych.


Dofinansowanie nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy Miasto Sejny otrzyma dotację na ten cel ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakres dofinansowania zależna będzie od regulaminu określonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na odbiór i utylizację azbestu powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018r. złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Sejny, ul. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pok. nr 7 lub przesłać pocztą na w/w adres.
Wnioski złożone powinny być wypełnione w całości, w przeciwnym razie nie będą rozpatrywane.
W przypadku osób które wcześniej złożyły wnioski na zdjęcie wyrobów zawierających azbest i zdjęły we własnym zakresie, proszone są o złożenie wniosku tylko na transport i unieszkodliwiane odpadów zawierających azbest.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-04-2018 14:52  Dodał: K. Palewicz

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w dniach 9, 10, 11 kwietnia 2018 r. odbędą się spotkania w ramach procesu mediacyjno - konsultacyjnego, który ma doprowadzić do kontraktu społecznego w zakresie:

- utworzenia żłobka,

- ograniczenia lub rozszerzenia oferty publicznego przedszkola,

- utrzymania lub wygaszenia Szkoły Podstawowej, położonej przy ul Mickiewicza 36;

Spotkanie informacyjne na temat przyjętych założeń odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r., w  budynku Urzędu Miasta Sejny, w sali Rady Miasta Sejny o godz. 18.00

Harmonogram dyżurów i spotkań mediatorów zostanie podany do wiadomości w najbliższy poniedziałek, tj. 9. 04. 2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższymi tematami.


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-04-2018 09:09  Dodał: K. Palewicz

Informacja w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 04-04-2018 14:15  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego, określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach w roku 2018 w załączeniu

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 14:48  Dodał: K. Palewicz

W związku z trwającym naborem wniosków nr III/EFS/2018 na działania  z zakresu typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz jak najszerszego powielenia tej informacji poprzez zamieszczenie jej na posiadanych stronach internetowych, profilach na portalach społecznościowych itp.

Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2018 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 09:11  Dodał: M. Klucznik

SPRAWOZDANIE z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny w roku 2017 w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-04-2018 09:09  Dodał: M. Klucznik

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2017 w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 29-03-2018 13:24  Dodał: K. Palewicz

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-03-2018 14:15  Dodał: M. Klucznik

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników zaproszenia do składania wniosków przez jednostki organizacyjne Miasta Sejny na realizacje w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  ..  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ..  231