MOJE MIASTO

Slider

Gospodarka odpadami

  • SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW. Szczegóły w załączeniu.
  • WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA SEJNY. Szczegóły w załączeniu.

Poniżej przydatne informacje dla właścicieli nieruchomości :

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Sejny pok. 17 lub tel.(87) 5 162 073 wew. 39

  • USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego