SENIORZY

Slider

Seniorzy

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW https://www.um.sejny.pl/2020/10/22/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-do-miejskiej-rady-seniorow-w-sejnach/

 

Miejska Rada Seniorów w Sejnach, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji sejneńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Sejn. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Sejny.

Materiały do pobrania:

INFORMACJA O BADANIU POTRZEB MIESZKAŃCÓW 60+

W mieście Sejny trwa badanie ankietowe wśród mieszkańców, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki poznaniu sytuacji, potrzeb i możliwości Seniorów będzie można stworzyć zarys Polityki Senioralnej w mieście. Chcemy poznać i dobrze zrozumieć potrzeby Tej grupy mieszkańców. Ankieterami będą nasze koleżanki, nasi koledzy, sąsiedzi. Będziemy niezwykle wdzięczni za udział w badaniu i udzielenie szczerej odpowiedzi. Ankiety są anonimowe, a ankieterzy  są zobowiązani do przestrzegania poufności zebranych  danych. Ankiety można również pobrać ze strony miasta w linku Seniorzy, po wypełnieniu przesłać e-mailem: sejny.emeryci@onet.pl lub dostarczyć do biura Rady Seniorów na ul. Wileńskiej 10 w każdy wtorek, piątek w godz. 9.00- 12.00.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wypełnienie Ankiety i poświęcony czas.

                                                                                    Miejska Rada Seniorów

KOPERTY ŻYCIA

Rada Seniorów, przypomina  mieszkańcom miasta, w wieku 60+

o  odbiorze „ Koperty życia .”

„ Koperta życia ” to bezpłatny zestaw składający się z :

              1. plastikowej koperty,

              2. karty informacyjnej zawierającej dane pacjenta , nr telefonów, informacje

                  medyczne

              3. naklejki „Tu jest Koperta Życia”,

 „Koperta Życia ” powinna być umieszczona w widocznym miejscu np. lodówce  

 a  karta  informacyjna  po wypełnieniu zawsze podpisana przez  lekarza.

 „Koperta życia” to gwarancja, że informacje o stanie zdrowia i chorobach dotrą

do lekarzy i ratowników w krytycznym momencie i pomoc będzie bardziej   skuteczna.

Koperty są do odbioru w Urzędzie Miasta , pokój nr.1 na parterze.   

IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA.     

KSIĄŻKA NA TELEFON.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego