SENIORZY

Slider

Seniorzy

 

Miejska Rada Seniorów w Sejnach, zwana dalej Radą podejmuje działania w celu integracji sejneńskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Sejn. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta Sejny.

Materiały do pobrania:

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego