Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY o opłacie za zmniejszenie retencji terenowej

18 lutego 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego