Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na debatę społeczną: „Partnerstwo Biznesu i Ekonomii Społecznej”,

27 lutego 2019

która odbędzie się dnia 05 marca 2019 r. w godzinach 9:00-15:00

w Litewskiej Restauracji „RŪTA”, ul. 1 Maja 12, 16-515 Puńsk. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego