Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

zaproszenie do składania ofert

22 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na: wykonanie badania oraz opracowanie w jego ramach analizy popytu na Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości w Mieście Sejny. Termin realizacji zadania do 29 kwietnia 2019r. Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego