Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym

28 stycznia 2020

Harmonogram dyżurów specjalistów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach w roku 2020.

Małgorzata Stefanowicz – specjalista psychoterapii uzależnień, konsultacje indywidualne, grupowe, motywowanie (uzależnieni),

Diana Wiżlańska – Sławińska – psycholog

Ewa Szyc – psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych,

Joanna Olszewska – psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych,

Barbara Lutyńska – prawnik, bezpłatna pomoc prawna.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego