Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji na bezpłatny Kurs Socjoterapii w Sejnach

28 kwietnia 2021

  • Kurs Bezpłatny
  • 180 godzin zegarowych zajęć,
  • Termin zajęć – V 2021 – XII 2021 (szczegółowy harmonogram zajęć ustalany z kursantami),
  • Zajęcia stacjonarne w Sejnach w Ośrodku Kultury w Sejnach (dostępny podjazd dla niepełnosprawnych).

Po zakończeniu kursu będziesz przygotowany do:

Samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych itd. dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych.

Jak wysłać zgłoszenie?

  • uzupełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszony w linku poniżej lub:
  • podpisany i uzupełniony formularz  zgłoszeniowy w wersji docx. lub pdf. wysłać na adres e-mail: wybor.projekt@gmail.com  w formie scanu/zdjęcia.

Ostateczny termin wysłania formularzy zgłoszeniowych – 02.05.2021 r.

Wszelkie informacje pod numerami:  kom. 509 808 132 (w sprawach merytorycznych), kom. 721 709 631 (w sprawie formularzy zgłoszeniowych).
Z osobami chętnymi, które nie uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym w Ośrodku Kultury w Sejnach dnia 24.04.2021,  zostanie przeprowadzona krótka rozmowa kwalifikacyjna w formie telefonicznej. Rozmowa będzie dotyczyć poziomu motywacji  oraz szczegółów organizowanego kursu.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Sejny w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego określonego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na rok 2021. Realizator zadania: Suwalskie Stowarzyszenie Wybór z siedzibą w Suwałkach.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePuSLCo08amNYw2DBLTFOk_bAuOElFSKFqKUrT12pJEA2LvQ/viewform?usp=pp_url&entry.2005620554=kkk


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego