Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zmiany w harmonogramie dyżurów specjalistów w punkcie Konsultacyjnym w Sejnach przy ul. Wileńskiej 10

30 sierpnia 2021

Od września 2021 r. dyżury psycholog Diany Wiżlańskiej – Sławińskiej przeniesione zostają na czwartek, w godzinach 16.00 -17.30, natomiast grupę wsparcia dla osób uzależnionych oraz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych poprowadzi Anna Skowina – specjalista psychoterapii uzależnień.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego