Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU I SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

1 czerwca 2022

Zarządza się przeprowadzenie na terenie Miasta Sejny konsultacji społecznych, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 

Podstawą prawną ogłoszenia konsultacji jest Zarządzenie nr 79/2022 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą imiennego wyrażania opinii. Formularz zgłaszania opinii znajduje się w załączeniu.

Czas trwania konsultacji: 15.06.2022 r. – 29.06.2022 r.JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego