Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków do  Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, na pobyt dzienny.

6 marca 2024

Osoby zainteresowane usługą opieki wytchnieniowej  proszone są o złożenie dokumentów: Karta zgłoszenia do programu wraz z załącznikami oraz Klauzula RODO w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach , ul. 1 Maja 2 , 16-500 Sejny w terminie do 20 marca 2024r.

Szczegóły w załącznikach:


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego