AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego

24 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu

Zobacz Sejny na nowo.

24 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie przystąpienia Miasta Sejny do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły w załączeniu.

Przetarg nieograniczony na „pierwszy żłobek w sejnach”

18 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora

14 czerwca 2019

Ogłoszenia konkursu na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do żłobka

14 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego