KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

INFORMACJA MOPS

20 lutego 2020

dotyczy powołania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły w załączeniu.

Posiedzenie Komisji 24 lutego 2020 r.

14 lutego 2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 8: 00. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 09: 30. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 10:30. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

12 lutego 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 stycznia 2020 r.

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)- KONSULTACJE INDYWIDUALNE ZE SPECJALISTĄ

10 lutego 2020

Miejska Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych w Sejnach informuje, że na przełomie III i IV planuje utworzyć grupę wsparcia dla osób DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików) w formie konsultacji indywidualnych (poradnictwo bezpłatne). W razie pytań bądź zgłoszeń chęci uczestnictwa w konsultacjach, prosimy o zgłaszanie się do siedziby MKRPA w Sejnach przy ulicy Wileńskiej 10.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego