Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Nowe okna w Ratuszu

22 czerwca 2020

Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż 15 czerwca 2020 r. została podpisana umowa Pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego a Miastem Sejny na realizację zadania p.n. „Ratusz w Sejnach: wymiana stolarki okiennej – II etap.”

     W ramach przedmiotowej inwestycji, do 30 listopada 2020 r.,  wymienionych zostanie 20 szt. okien na parterze budynku: 12 okien skrzynkowych polskich czteroskrzydłowych rozwiernych, 8 szt. okien skrzynkowych polskich łukowych sześcioskrzydłowych rozwierno – uchylnych odtworzonych na wzór istniejących).

Miasto Sejny otrzymało dotację w kwocie 80 000 PLN ramach konkursu:

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego