AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Użytkowanie wieczyste – informacja

18 lutego 2019

Informacja Burmistrza Miasta Sejny dotycząca użytkowania wieczystego. Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY o opłacie za zmniejszenie retencji terenowej

18 lutego 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji terenowej. Szczegóły […]

Dyżury Miejskiej Rady Seniorów

13 lutego 2019

Informujemy, że dyżury Miejskiej Rady Seniorów odbywają się we wtorki w godzinach 10-12 w siedzibie Miejskiej Rady : ul. Wileńska 10 / I piętro /. Zapraszamy do współpracy w celu rozwiązywania istotnych problemów seniorów.

Wojewódzka akcja identyfikacji producentów

12 lutego 2019

Ruszyła wojewódzka akcja identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego- inicjatywy Samorządu Województwa Podlaskiego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, która dostępna jest na stronie internetowej producenci.wrotapodlasia.pl.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny – postępowanie zakończone

30 stycznia 2019

Zapytanie ofertowe oraz wyjaśnienia Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w mieście Sejny”. Zadanie polega na budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obejmującej m.in. siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw. Termin składania ofert upływa 19 lutego 2019r. Główny kod CPV: 37535200-9 – wyposażenie placów zabaw. Otwarta Strefa Aktywności jest dofinansowana przez […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego