AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Przekazanie sprzętu dla OSP Sejny

21 grudnia 2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Sejny Burmistrz Arkadiusz Adam Nowalski przekazał sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na mocy podpisanej umowy darowizny strażakom ochotnikom z Sejn przekazano automatyczny defibrylator AED, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, pilarkę […]

Informacja Burmistrza Miasta Sejny

21 grudnia 2018

Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Miasta Sejny w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Szczegóły w załączeniu.

Zakończenie realizacji projektu

20 grudnia 2018

Miasto Sejny kończy realizację projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historie do dziś” w partnerstwie z Instytucją Publiczną  „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), będącego Lider projektu.  Galeria:

Ogłoszenie o przetargu

20 grudnia 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o skróconym czasie pracy

18 grudnia 2018

Informacja o skróconym czasie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Szczegóły w załączeniu. Informacja o skróconym czasie pracy

ODŚNIEŻANIE

18 grudnia 2018

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązku odśnieżania chodników.      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego