AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Zapytania ofertowe

14 sierpnia 2019

Miasto Sejny  zaprasza do składania ofert na: opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sejny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Szczegóły w załączeniu.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 lipca 2019

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego. Szczegóły w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

22 lipca 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza do złożenia oferty: Świadczenia usług pogrzebowych w 2019 r. Szczegóły w załączeniu.

Zaproszenie do składania ofert

15 lipca 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na dostawę oraz montaż mebli i wyposażenia żłobka

Przetarg nieograniczony na „pierwszy żłobek w sejnach”

18 czerwca 2019

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego