KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

IV sesja Rady Miasta Sejny – transmisja on-line

28 grudnia 2018

https://www.youtube.com/watch?v=3XqejTHjyj0

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA

24 grudnia 2018

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych Urzędu Miasta Sejny.

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

24 grudnia 2018

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach

24 grudnia 2018

Komisarz Wyborczy w Suwałkach  postanowieniem  z dnia 21 grudnia 2018 r. powołał  Miejską Komisję Wyborczą  w Sejnach, która na swym pierwszym posiedzeniu w 24 grudnia 2018 r. wybrała spośród siebie Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

Przekazanie sprzętu dla OSP Sejny

21 grudnia 2018

W dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Sejny Burmistrz Arkadiusz Adam Nowalski przekazał sprzęt dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach zakupiony w ramach realizacji zadania z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na mocy podpisanej umowy darowizny strażakom ochotnikom z Sejn przekazano automatyczny defibrylator AED, agregat prądotwórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, pilarkę […]

Informacja Burmistrza Miasta Sejny

21 grudnia 2018

Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Miasta Sejny w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego