Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne: prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym

11 marca 2020

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020. Szczegóły w załączeniu

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

11 marca 2020

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek) od godz. 8:30 do 9:30 w sali narad Urzędu Miasta Sejny. 


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego