Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

ZAPYTANIE OFERTOWE – MOPS SEJNY (aktualizacja)

21 lutego 2020

Dotyczy: 1. przeprowadzenia kursu samoobrony dla seniorów, 2. przeprowadzenia dwóch zamkniętych kursów pomocy przedmedycznej dla osób starszych. Szczegóły w załączeniu

Zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: konsultacje indywidualne dla DDA

21 lutego 2020

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020: udzielanie konsultacji indywidualnych dla DDA

Ogłoszenie konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

21 lutego 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w […]

INFORMACJA MOPS

20 lutego 2020

dotyczy powołania Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego