Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Burmistrz Miasta Sejny zarządzeniem Nr 92/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Sejny w sprawie przyjęcia:

28 czerwca 2024

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sejny na lata 2023-2037” „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sejny do 2030 roku” Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uchwały Nr XXXV/158/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18.

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718-1.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526-1.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19

20 maja 2024

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/ii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719-1.html

Uroczyste obchody 105. Rocznicy powołania Policji Państwowej

24 lipca 2024

23 lipca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów 105. rocznicy powstania Policji Państwowej. Była to okazja, aby podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sejneńskiego. Do podziękowań dołączył również Burmistrz Sejn Dorian Grzegorz Krause: Z okazji 105. rocznicy powołania Policji […]

Dwie nowe placówki w programie kompleksowej opieki po zawale serca KOS‑zawał

22 lipca 2024

Od lipca 2024 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku oraz Szpital Wojewódzki w Łomży dołączyły do grona realizatorów Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca KOS-zawał. To program specjalistycznej opieki obejmujący leczenie szpitalne, ambulatoryjne i rehabilitację kardiologiczną, przeznaczony dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Pacjent zakwalifikowany do programu KOS-zawał ma zagwarantowaną skoordynowaną opiekę kardiologiczną: szpitalną, […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

19 lipca 2024

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonych w Sejnach, będących własnością Miasta Sejny, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na Dni Sejn

19 lipca 2024

Burmistrz Miasta Sejny – Dorian Krause wraz z partnerami: Starostą Sejneńskim – Maciejem Plesiewiczem i Wójtem Gminy Sejny – Joanną Raś zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnej zabawy w ramach Dni Sejn.  Startujemy w sobotę 20 lipca 2024 r. o godz. 12.00. Miejsce: Łąki przy PKS (ul. Parkowa). Program wydarzenia: Sobota 20.07.2024 r. 12:00 Kickboxing Team […]

Konkurs „Estetyczne Gospodarstwo 2024”

18 lipca 2024

Wójt Gminy Giby i Starosta Sejneński zapraszają do udziału w konkursie „Estetyczne Gospodarstwo 2024”


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego