Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Dotacja na zakup sprzętu dla OSP Sejny

18 października 2021

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji została podpisana w dniu 14 czerwca 2021 r. między Województwem Podlaskim i Miastem Sejny. Dotacja zostanie przekazana jednostce OSP Sejny na zakup lekkiego […]

IV TURA NABORU grantów DO INKUBATORA „WŁĄCZNIK INNOWACJI SPOŁECZNYCH”

11 października 2021

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszukujemy osób, organizacji, instytucji i firm, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności […]

ZAPYTANIE OFERTOWE

8 października 2021

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na Placu Dominikańskim w Sejnach. Dwa budynki do których ma być wykonane przyłącze znajdują się na działkach nr geodezyjny: 197/20, 197/18.

„Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

6 października 2021

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. podlaskiego, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, […]

Spotkanie edukacyjne dot. uzależnień, połączone z częścią artystyczną w wykonaniu Rafała Porzezińskiego i Lecha Dyblika

4 października 2021

W imieniu Burmistrza Miasta Sejny oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach zapraszamy na spotkanie edukacyjne,  połączone z częścią artystyczną  – poświęcone uzależnieniom pn. „Dobrze, że jesteś – droga od kryzysu do radości”, w której udział wezmą  Rafał Porzeziński i Lech Dyblik. 8 października 2021 r. o godzinie 18.00 na sali widowiskowej Ośrodka Kultury […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego