Środa, 19 Grudnia 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
UWAGA! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2018 14:47  Dodał: W.Fejfer

Informacja o skróconym czasie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2018 11:58  Dodał: W.Fejfer

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązku odśnieżania chodników.

     Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
       Zarządcy nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie posesji, których są właścicielem lub którymi zarządzają. Dotyczy to zwłaszcza oczyszczania ze śniegu i lodu chodników, jak również posypywania ich piaskiem w celu zabezpieczenia nawierzchni przed śliskością.
Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. 
Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę. Rozrzucanie śniegu spod posesji na drogę grozi karą za zaśmiecanie.
      Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 ww. ustawy oraz odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku na niewłaściwie odśnieżonym lub pokrytym lodem chodniku.

                                                               Burmistrz Miasta
                                                         Arkadiusz Adam Nowalski


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-12-2018 13:18  Dodał: W.Fejfer

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty i spraw społecznych Urzędu Miasta Sejny.

Szczegóły w załączniku.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-12-2018 10:25  Dodał: W.Fejfer

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 10-12-2018 12:00  Dodał: W.Fejfer

Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu COP24 prezydentki i prezydenci, burmistrzynie i burmistrzowie oraz radne i radni polskich miast ogłosili i podpisali Deklarację "Solidarność dla Klimatu". Podejmują w niej zobowiązania do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i poprawy życia mieszkanek i mieszkańców. Wśród sygnatariuszy deklaracji jest Burmistrz Sejn.


Tekst Deklaracji w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 10-12-2018 10:58  Dodał: W.Fejfer

Informacja o spotkaniu informacyjnym dotyczącym edycji 2019 Programu FIO i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 13 grudnia 2018 w godz. 16:00 w Ełku, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
Spotkanie współorganizowane jest przez:
Urząd Miasta Ełku
Ełckie Centrum Obywatelskie - Stowarzyszenie Adelfi
Ośrodek Animacyjno-doradczy FIO Warmia Mazury Lokalnie w Ełku - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA"
https://niw.gov.pl/fio-2019-i-proo-pierwsze-spotkania-informacyjne/

w załączeniu treść zaproszenia

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-12-2018 13:55  Dodał: W.Fejfer

W grudniu 2018 r. dobiega końca realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sejny”, realizowanego zgodnie z umową nr UDA-RPPD.05.04.01-20-0015/17-00 z w dnia 11 lipca 2018 roku.

Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-12-2018 13:07  Dodał: W.Fejfer
Zaproszenie do promocji tras turystycznych

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przewodników, historyków, biura podróży, przedstawicieli samorządu, instytucje kulturalne, stowarzyszenia oraz historyków muzealnych i dziennikarzy do wzięcia udziału w wycieczce promującej nowo utworzoną trasę turystyczną w ramach realizacji  projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy”

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-12-2018 07:38  Dodał: W.Fejfer

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Sejny zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

Obwieszczenie w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 05-12-2018 07:28  Dodał: W.Fejfer

Informacja Burmistrza Miasta Sejny z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Miasta Sejny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  267