SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Ogłoszenie konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

13 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w […]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”

12 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza” została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu.

Deklaracja OZE

8 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do złożenia uzupełnionej deklaracji przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie miasta Sejny w ramach Funduszy Europejskich. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miasta w Sejnach, ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, pokój nr 12. Do deklaracji dołączyć należy kopię mapy zasadniczej lub innej pokazującej lokalizację […]

Zobaczmy Sejny na nowo! Spotkanie konsultacyjne SUiKZP – 15.11.2019 r.

8 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny w dniu 15.11.2019 r. w Sali Kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach. Szczegóły w załączeniu. Kliknij, aby powiększyć.

Ostrzeżenie meteorologiczne

7 listopada 2019

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego