Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Miejsca na reklamę wyborczą

25 sierpnia 2023

W związku z kampanią wyborczą Miasto Sejny proponuje komitetom wyborczymmiejsca na reklamę wyborczą. Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

21 sierpnia 2023

Szczegóły w załączeniu.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

7 sierpnia 2023

Miasto Sejny informuje o naborze wniosków do programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Szczegóły w załączniku

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

3 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

3 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/viii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18.

2 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/viii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

2 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

2 sierpnia 2023

szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

WFOŚIGW W BIAŁYMSTOKU OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI KONTROLAMI INWESTYCJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

28 czerwca 2023

https://wfosigw.bialystok.pl/ostrzezenie-przed-fikcyjnymi-kontrolami/

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego. W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny: Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23 Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

29 września 2023

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu” – mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik […]

Studencie zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne

28 września 2023

Informacja NFZ dla studentów. Szczegóły w załączeniu.

Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na 2024 rok

26 września 2023

Konsultacje inicjowane są zarządzeniem Nr 114/2023 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji  Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi  podmiotami na 2024 rok, zgodnie z uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Sejny z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu przeprowadzania konsultacji […]

Fundusze europejskie na „zielone” projekty – skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

26 września 2023

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu. Fundusze dla Klimatu […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego