Poniedziałek, 6 Lipca 2015
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 06-07-2015 07:37  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu zaproszenie do składania wniosków na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku 2-8 lat mieszkajacych na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców w konkursie grantowym Fundacji BGK "Na dobry początek"

O dofinansowanie w wysokości 3-10 tys. złotych mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki oraz ośrodki kultury z siedzibą w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 września b. r. do godz. 12.00.

Szczególowe informacje dostępne są na stronie internetowej Fundacji BGK www.fundacjabgk.pl, w tym Regulamin konkursu.

/-/ Marta Klucznik

Inspektor UM Sejny

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 06-07-2015 07:32  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu obwieszcenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 6 lipca 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzien 6 wrzesnia 2015r. 

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-07-2015 12:49  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu zaproszenie na XI sesję Rady Miasta Sejny, która odbędzie się dnia 7 lipca 2015r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

Przewodniczacy Rady Miasta Sejny

/-/ Romuald Jakubowski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 03-07-2015 10:13  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że zadłużenie Miasta Sejny na dzień 30 czerwca 2015r. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 10.413.011 zł, co stanowiło 60,48% planu dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski                                                                                


Kategoria: Ogólne
dodano: 01-07-2015 06:43  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Rejestr umów Urzędu Miasta Sejny za czerwiec 2015 rok.

Powyższy rejestr zostanie zamieszczony na stronie BIP-u urzędu na koniec lipca 2015r. (po powrocie pracownika z urlopu).

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 30-06-2015 14:11  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu informacja (pismo) w sprawie robót publicznych.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 30-06-2015 10:12  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu uchwała Rady Miasta Sejny w sprawie utworzenia w mieście Sejny odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzien 6 września 2015r.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 30-06-2015 10:08  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu uchwały Rady Miasta Sejny dotyczace wyboru ławników na kadencję 2016-2019.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

/-/ Romuald Jakubowski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-06-2015 14:25  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu informacja Fundacji Petrus i Warszawskiego Kolegium Doskonalenia Kadr dotycząca darmowych podręczników do nauki języka angielskiego.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-06-2015 11:50  Autor: G. Wiśniewski

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015r. poz. 852), w  załączeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny z dnia 26 czerwca 2015 roku na temat wyznaczonych na terenie miasta Sejny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  145