KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Szanowni mieszkańcy, Informujemy, że od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Sejny:

22 czerwca 2020

Kontakt z Urzędem przede wszystkim telefonicznie, drogą elektroniczną i pocztową; Na parterze budynku ratusza w godzinach pracy Urzędu przy wejściu głównym wyznaczona jest strefa zamknięta do obsługi interesantów ; Interesanci są obsługiwani w Urzędzie pojedynczo, tylko w wyznaczonej, zamkniętej strefie, z ograniczeniem do złożenia i odebrania korespondencji; Podania, wnioski, dokumentacja, przesyłki złożone w Urzędzie będą […]

Powszechny spis rolny

18 maja 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, […]

BEZPŁATNY DYŻUR RADCY PRAWNEGO

3 sierpnia 2020

W dniu dzisiejszym (tj. 03.08.2020 r.) w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w godzinach 15.00 – 17.00 bezpłatny dyżur pełnić będzie Radca Prawny – Barbara Lutyńska.

Informacja o udzieleniu wsparcia

31 lipca 2020

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Włączenie syren alarmowych 1 sierpnia o godz. 17.00

30 lipca 2020

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2020 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania na podstawie art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia […]

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

30 lipca 2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Mickiewicza 36”

Nabór do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

29 lipca 2020

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego informuje o rekrutacji prowadzonej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) podległa Prezesowi Rady Ministrów przygotowuje młodych ludzi do pracy w administracji publicznej. Kształcenie w KSAP jest doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów wyższych. W tym celu wyposażamy naszych słuchaczy w specjalistyczną […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego