Poniedziałek, 27 Kwietnia 2015
SEJNY >> Aktualności
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 23-04-2015 11:08  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu standaryzowane banery dotyczące nadchodzących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015r. oraz link do strony PKW dotyczący ww. wyborów http://prezydent2015.pkw.gov.pl

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-04-2015 14:36  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu plakat informacyjny dotyczący głosowania w najbliższych wyborach.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 22-04-2015 10:50  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny, Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSCKR w Sejnach, Koło Nr 14 im. Powstańców Sejnieńskich ZZWP przy Placówce Granicznej Sejny mają zaszczyt zaprosić mieszkańców, przedstawicieli szkół, organizacji i instytucji w 75 rocznicę rozstrzelania mieszkańców wsi Rygol przez hitlerowców na rynku w Sejnach do spotkania w dniu 24 kwietnia 2015 roku o godzinie 8.15 pod tablicą upamiętniającą straconych ul. Jóżefa Piłsudskiego (budynek, sklep GS).

W załaczeniu zaproszenie oraz rys historyczny zbrodni popełnionej na Polakach.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-04-2015 13:12  Autor: G. Wiśniewski

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Miasta Sejny informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sejny umieszczona zostanie oferta realizacji zadania publicznego pn. "Moje Małe Mistrzostwa-2015. Piknik rodzinny o charakterze sportowo-rekreacyjnym" zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "Akademia 2012", ul. Waryńskiego 7, 16-400 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Burmistrz Miasta Sejny wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 30 kwietnia 2015r. pocztą elektroniczną na adres: marta.klucznik@um.sejny.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Sejny ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 20-04-2015 12:22  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Sejnach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-04-2015 14:52  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny z dnia 17 kwietnia 2015r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-04-2015 12:29  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny ponownie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, np: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, a także organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych, ale działające na rzecz seniorów, np. róznego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną oraz wszystkie osoby starsze zamieszkujące daną gminę na kolejne otwarte spotkanie konsultacyjne. Celem spotkania będzie zakończenie prac nad statutem Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach (projekt w załączeniu).

Termin kolejnego spotkania 24 kwietnia 2015r. o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Miasta Sejny, pokój nr 17.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-04-2015 12:17  Autor: G. Wiśniewski

Urząd Miasta Sejny zaprasza do złożenia oferty na udzielanie konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, prawnych oraz sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2015.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 13-04-2015 13:55  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu Ogłoszenie o naborze do Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Izb Rolniczych.

Urząd Miasta Sejny

(-) Wioleta Fejfer

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 10-04-2015 10:33  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu pismo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego dotyczące zamierzeń przekształcenia Lokalnej Grupy Rybackiej w Rybacką Lokalną Grupę Działania.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  140
Pomorzanka Seniorzy Pomorzanka Młodziki Ośrodek Kultury w Sejnach PUP Sejny PKS Suwałki Pogoda Oświata Sp. mieszkaniowa Sąd Rejonowy Rejestr Sądowy Muzeum Ziemi Sejn. Urząd Wojewódzki Powiat Gmina Puńsk Stow. przedsiębiorców Straż Pożarna Policja - Białystok Szpital w Sejnach WEEKEND Pozostałe linki