Poniedziałek, 30 Marca 2015
SEJNY >> Aktualności
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 27-03-2015 10:26  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Zaproszenie do składania ofert na udzielanie konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, prawnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Sejnach na rok 2015 wraz z ofertą.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 27-03-2015 06:47  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sejny o zwołaniu VIII Sesji Rady Miasta Sejny.

Przewodniczący Rady Miasta Sejny

/-/ Romuald Jakubowski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-03-2015 14:33  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Uchwała Nr VII/27/15 Rady Miasta Sejny z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-03-2015 14:22  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny w załaczeniu przedstawia informację PKS Suwałki o możliwości uruchomienia nowego kursu PKS na trasie Augustów - Sejny.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

 

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 26-03-2015 11:06  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Protokól Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejny z przeprowadzonej kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 24-03-2015 10:22  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny ponownie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe zrzeszające osoby starsze, np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, związki emerytów, a także organizacje pozarządowe nie zrzeszające osób starszych, ale działające na rzecz seniorów, np. różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną oraz wszystkie osoby starsze zamieszkujące daną gminę na kolejne otwarte spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania bedzie praca nad statutem Miejskiej Rady Seniorów w Sejnach.

Termin kolejnego spotkania 30 marca 2015r. o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Miasta sejny, pokój nr 17.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski


Kategoria: Ogólne
dodano: 24-03-2015 10:19  Autor: G. Wiśniewski

W zalączeniu Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejnach w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sejny.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

/-/ Romuald Jakubowski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 23-03-2015 08:07  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny zamieszcza do publicznego wglądu:

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sejny oraz Prognozę Oddziaływania na Środowisko.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-03-2015 10:53  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu pismo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach informujące o publicznej zbiórce pieniężnej w ramach ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Kilometry Dobra".

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-03-2015 10:48  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu:

a) pismo (prośba) IPN w Białymstoku w sprawie prowadzenia prac związanych z miejscami pochówków Ofiar reżimów totalitarnych;

b) lista osób starconych na mocy wyroku śmierci w województwie białostockim w latach 1944-1956 oraz lista ośób zmarłych w więzieniu w Białymstoku w latach 1944-1956.

 

 

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  138
Pomorzanka Seniorzy Pomorzanka Młodziki Ośrodek Kultury w Sejnach PUP Sejny PKS Suwałki Pogoda Oświata Sp. mieszkaniowa Sąd Rejonowy Rejestr Sądowy Muzeum Ziemi Sejn. Urząd Wojewódzki Powiat Gmina Puńsk Stow. przedsiębiorców Straż Pożarna Policja - Białystok Szpital w Sejnach WEEKEND Pozostałe linki