Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027

31 maja 2023

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SEJNY z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027

Informacja Podlaskiej Izby Rolniczej

30 maja 2023

Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach

29 maja 2023

W poniższym załączniku opublikowano ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sejnach. Oferty należy składać do dnia 16.06.2023 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO, OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

12 maja 2023

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

20 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

20 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18,

19 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

19 kwietnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

2 marca 2023

Miasto Sejny informuje o naborze wniosków do programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW DO ROCZNEGO PROGRAMU PILOTAŻOWEGO
„SEJNY DLA PSZCZÓŁ”
 

27 lutego 2023

Miasto Sejny informuje, że ogłasza nabór wniosków do programu pilotażowego pn. „Sejny dla pszczół” Celem programu jest wsparcie hodowli pszczoły miodnej ras łagodnych i nieagresywnych w systemie pasiecznym na terenie Miasta Sejny poprzez udostępnienie gruntów pod ustawienie pasiek w formie umowy użyczenia – bezpłatnie. Program będzie realizowany na podstawie Regulaminu Programu Pilotażowego, art. 30 ust. […]

Informacja – zakup preferencyjny węgla

5 stycznia 2023

Informacja Burmistrza Miasta Sejny w załączeniu.

INFORMACJA – MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SEJNACH

31 maja 2023

Rachunki/faktury w ramach drugiej transzy stypendium szkolnego należy złożyć w nowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, ul. 1 Maja 2, 16-500 Sejny, w terminie od dnia: 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. (termin ostateczny). Szczegóły w załączniku:

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

31 maja 2023

Dane statystyczne, w tym wyniki badań ankietowych, prezentowane są w różnego rodzaju zestawieniach zbiorczych, opracowaniach i analizach. Można je znaleźć w publikacjach lub w bazach i bankach danych statystycznych na stronach internetowych GUS i urzędów statystycznych. Publikacje są także dostępne w wydawnictwach papierowych w informatoriach statystycznych. Więcej informacji o prowadzonych badaniach ankietowych znajduje się na stronie: […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego