KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Zmiana organizacji pracy urzędu miasta

21 października 2020

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, a przede wszystkim w trosce o zdrowie interesantów i pracowników, Urząd Miasta Sejny podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny w związku z powyższym: Od dnia 20 października 2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów: Kontakt […]

POSIEDZENIE KOMISJI 27 STYCZNIA 2021 R.

20 stycznia 2021

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 7: 30. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 8: 20. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 9:00. Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XXVI SESJI RADY MIASTA SEJNY

20 stycznia 2021

Obrady XXVI Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 27 stycznia 2021 r. o godz.: 10:30. Szczegóły w załączeniu.

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

20 stycznia 2021

Informacja o wynikach naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Szczegóły w załączeniu w załączeniu.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 stycznia 2021

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej […]

OBWIESZCZENIE STAROSTY SEJNEŃSKIEGO

18 stycznia 2021

Starosta Sejneński zawiadamia, iż na wniosek BurmistrzaMiasta Sejny z dnia 27 listopada 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1174B ul. Zawadzkiego do drogi wojewódzkiej nr 653 i […]

I SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

18 stycznia 2021

I Sesja Miejskiej Rady Seniorów odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz.: 13:00. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego