Czwartek, 18 Grudnia 2014
SEJNY >> Aktualności
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2014 11:51  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do Klasztoru Podominikańskiego na Wigilię Miejską dnia 21 grudnia 2014r. o godz. 14.30.

W załączeniu zaproszenie.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 18-12-2014 11:00  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że 24 grudnia 2014r. (środa) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Sejny.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-12-2014 14:33  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Sejny w sezonie zimowym 2014/2015.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-12-2014 13:53  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do obowiązków należy: usuwanie śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż nieruchomości. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie on powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Właściciel, który ma obowiązek odśnieżać i usuwać lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się z tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacać odszkodowanie, rentę lub zadoścuczynienie osobie poszkodowanej.

Właściciel nieruchomości, który nie wypełni swojego obowiązku odśnieżania chodnika, może zostać ukarany grzywną zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń.

W przypadku braku możliwości wykonania powyższych czynności, można je zlecić PGK Sp. z o. o. w Sejnach po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy.

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-12-2014 09:41  Autor: G. Wiśniewski

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji technicznej pn. "Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Sejnach" zostało zamknięte bez rozstrzygania o wyborze oferty, ze wzgledu na trudną sytuację finansową Miasta Sejny

Burmistrz Miasta Sejny

(-) Arkadiusz Adam Nowalski

 


Kategoria: Ogólne
dodano: 10-12-2014 10:38  Autor: K. Palewicz
Dyplom dla Sejn

W II turnieju miast ZUMI dzięki oddanym głosom Sejny zajęły drugie miejsce.


Kategoria: Ogólne
dodano: 07-12-2014 20:48  Autor: K. Palewicz
Arkadiusz Adam Nowalski Burmistrzem Sejn

W wyborach 16 listopada 2014 Arkadiusz Adam Nowalski został wybrany Burmistrzem Miasta Sejny

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2014 18:32  Autor: K. Palewicz

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/14 Nazwa zadania: przetarg na zakup paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o. W załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-11-2014 13:00  Autor: Rafał

W dniu 28.11.2014t. oficjalnie rozpoczął eksploatację platformy przyschodowej Robert Jatkowski - mieszkaniec Sejn poruszający się na wózku inwalidzkim Cały rok go wspieraliśmy i wspólnie kwestowaliśmy.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Przetargi
dodano: 26-11-2014 14:30  Autor: K. Palewicz

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o., ul. 1 Maja 15 16-500 Sejny, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa zamówień publicznych - dostawa paliw płynnych do samochodów eksploatowanych przez PGK w Sejnach Spółka z o.o. Ogłoszenie i specyfikacja w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  132
Pomorzanka Seniorzy Pomorzanka Młodziki Ośrodek Kultury w Sejnach PUP Sejny PKS Suwałki Pogoda Oświata Sp. mieszkaniowa Sąd Rejonowy Rejestr Sądowy Muzeum Ziemi Sejn. Urząd Wojewódzki Powiat Gmina Puńsk Stow. przedsiębiorców Straż Pożarna Policja - Białystok Szpital w Sejnach WEEKEND Pozostałe linki