Środa, 17 Października 2018
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
UWAGA! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 17-10-2018 13:33  Dodał: U. Witkowska

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Nie śledzik z kumplami – przygotuj wigilię z rodziną! – pomożemy Ci" - II edycja. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-10-2018 12:11  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji społecznych, podaje do publicznej wiadomości opinie i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 17-10-2018 12:11  Dodał: P.Luto

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do konsultacji koncepcji Sejneńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 14:30  Dodał: U. Witkowska

Aneks do ugody z dnia 8 września 2017 r. znajduje się w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 13:52  Dodał: U. Witkowska

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. utylizacji azbestu znajduje się w załaczeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 10:45  Dodał: U. Witkowska

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.: poz. 650, poz. 723, poz. 1365).

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 10:20  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w dniu 10 października 2018 r. zostało wystosowane do Prezesa Rady Ministrów wystosowane zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kwoty 3.499.222,80 zł z tytułu wadliwego nadzoru nad działalnością samorządu Miasta Sejny, co skutkuje drastycznym upośledzeniem wykonywania zadań samorządu wobec mieszkańców do roku 2022.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 16-10-2018 09:16  Dodał: U. Witkowska

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny znajduje się w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 15-10-2018 14:49  Dodał: U. Witkowska

Burmistrz Miasta Sejny oraz Burmistrz Miasta Szczuczyn zapraszają na podsumowanie wspólnej inicjatywy „Sejny – Szczuczyn – Ciechanowiec – Mońki”, przedstawienie efektów współpracy oraz ogłoszenie wyników konsultacji technicznych inkubatora przedsiębiorczości w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny przedstawi również efekty realizacji ugody z Fundacją im. bpa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” oraz rozliczenie finansowe darowizny fundacji.

Konferencja prasowa odbędzie się w Urzędzie Miasta Sejny w dniu 16.10.2018 r. o godz. 12.00


Kategoria: Ogólne
dodano: 12-10-2018 13:03  Dodał: U. Witkowska

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Komisji wspólnej Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska i Komisja Planu Budżetu i Finansów Rady Miasta Sejny, a także obrady nadzwyczajnej LIX Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 19 października 2018 r. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  262