Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Miejsca na reklamę wyborczą

25 sierpnia 2023

W związku z kampanią wyborczą Miasto Sejny proponuje komitetom wyborczymmiejsca na reklamę wyborczą. Szczegóły w załączeniu.

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II termin

22 sierpnia 2023

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego: W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi: Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na […]

INFORMACJA O WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH

21 sierpnia 2023

Szczegóły w załączeniu.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

7 sierpnia 2023

Miasto Sejny informuje o naborze wniosków do programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Szczegóły w załączniku

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/27, 967/16, 967/19.

3 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96527-96716-96719.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/26.

3 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/viii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96526.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działek o numerach: 965/25, 967/15, 967/18.

2 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/viii-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialek-o-numerach-96525-96715-96718.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny składających się z działek o numerach: 965/21, 965/29.

2 sierpnia 2023

Szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacych-sie-z-dzialek-o-numerach-96521-96529.html

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny składającej się z działki o numerze: 965/28.

2 sierpnia 2023

szczegóły pod linkiem: https://bip-umsejny.wrotapodlasia.pl/gospodarka_nieruchomociami/vi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-wlasnosc-miasta-sejny-skladajacej-sie-z-dzialki-o-numerze-96528.html

WFOŚIGW W BIAŁYMSTOKU OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI KONTROLAMI INWESTYCJI Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

28 czerwca 2023

https://wfosigw.bialystok.pl/ostrzezenie-przed-fikcyjnymi-kontrolami/

Budowa garaży przy ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

15 czerwca 2023

Burmistrz Miasta Sejny przedstawia projekt budowy garaży przy ul. Wojska Polskiego. W załączeniu: Projekt Zagospodarowania Terenu, kosztorys inwestorski, Opis obiektu. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta Sejny: Kierownik Referatu RPG – Dominika Sidor -(87) 5 162 073 wew. 23 Dorota Leończyk, Marta Wojtkiewicz-Dzienis – (87) 5 162 073 wew. 22

POSIEDZENIE KOMISJI 27 września 2023 R.

20 września 2023

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miasta Sejny – godz. 8.00 Szczegóły w załączeniu.

OBRADY LVII SESJI RADY MIASTA SEJNY

20 września 2023

Obrady LVII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 27 września 2023 r. o godz.: 10:45. Szczegóły w załączeniu.

Diagnoza problemów społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocą

20 września 2023

zrealizowana przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Diagnoza została opracowana na podstawie badań ilościowych prowadzonych za pomocą kwestionariuszy ankietowych elektronicznych oraz papierowych, pozyskanych od dorosłych mieszkańców i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Mieście. Narzędzia dla respondentów: Ustalenia z badań pogłębiono o analizę danych zastanych, w tym zebranych danych z baz danych lokalnych oraz dokumentów strategicznych. Badania ankietowe szkolne […]

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza IV Postępowanie pn.: „Budowa kotłowni oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny”

19 września 2023

   link do postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/814454 

Zmiana Dyżuru Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

18 września 2023

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 21 września 2023 r. (czwartek)  w godzinach 1515do 1615   w zamian za dyżur z dnia 18 września 2023 r. (poniedziałek).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego