Czwartek, 3 Wrzesnia 2015
SEJNY >> Aktualności
A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Ogólne
dodano: 03-09-2015 07:36  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-08-2015 13:52  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu adres dla mieszkańców do strony e-mapy Sejny: http://msejny.e-mapa.net/.

Kierownik Referatu GM Urzędu Miasta Sejny

/-/ Jolanta Bagińska


Kategoria: Ogólne
dodano: 28-08-2015 07:05  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu informacja Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyznaczonych na terenie miasta Sejny na potrzeby kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 25-08-2015 06:37  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny o naborze na wychowawcę świetlicy środowiskowej na terenie Miasta Sejny prowadzonej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Sejnach.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 21-08-2015 06:31  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu Informacja o składach obwodowych komisji do spraw Referendum Nr 1 - 4 w Sejnach w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzien 6 września 2015 roku.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 21-08-2015 06:29  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu zarządzenie Nr 76/15 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw Referendum w Mieście Sejny.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 18-08-2015 14:29  Autor: G. Wiśniewski

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Finansów Departament Gwarancji i Poręczeń na pismo Burmistrza Miasta Sejny z dnia 14.07.2015r.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 14-08-2015 09:36  Autor: K. Palewicz

Obrady XII Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się dnia 21.08.2015 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny. Ogłoszenie w załączeniu.

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-08-2015 10:36  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu Informacja Burmistrza Miasta Sejny o składach Obwodowych komisji ds. referendum w Sejnach w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Burmistrz Miasta Sejny

/-/ Arkadiusz Adam Nowalski

[Czytaj dalej]


Kategoria: Ogólne
dodano: 11-08-2015 07:38  Autor: G. Wiśniewski

W załaczeniu zarządzenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

[Czytaj dalej]


strony: 1  2  3  4  5  ..  149