AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Obrady VI Sesji Rady Miasta odbędą się dnia 14 marca 2019 r., o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.

8 marca 2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Miasta Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu  14 marca 2019r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta. Posiedzenie […]

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA SEJNY

5 marca 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 7 marca 2019 r. (w czwartek) od godz. 15.40 do 16.40 w sali narad Urzędu Miasta

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego