AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Ogłoszenie wyników konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

12 lutego 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

6 lutego 2020

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły w załączeniu.

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym

28 stycznia 2020

Harmonogram dyżurów specjalistów w ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach w roku 2020. Małgorzata Stefanowicz – specjalista psychoterapii uzależnień, konsultacje indywidualne, grupowe, motywowanie (uzależnieni), Diana Wiżlańska – Sławińska – psycholog Ewa Szyc – psycholog – konsultacje dla osób współuzależnionych, Joanna Olszewska – psycholog […]

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne

21 stycznia 2020

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne: prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020. Szczegóły w załączeniu.

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

21 stycznia 2020

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego