AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Zobacz Sejny na nowo! Spotkanie 28.08.2020 r.

24 sierpnia 2020

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza na II spotkanie otwarte dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Przyjdź i zadecyduj jak będą wyglądały Sejny w 2030 r. Szczegóły w załączeniu.

Ogłoszenie konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

21 sierpnia 2020

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, zgodnych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

21 sierpnia 2020

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego