AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

16 maja 2019

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejny odbędzie się w dniu 20 maja 2019r. o godz. 7:45 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu

Ratuj pszczoły!

15 maja 2019

W załączeniu plakat informacyjny dot. przestrzegania dobrej praktyki rolniczej w celu zapobiegania wymierania pszczół.

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Pierwszy Żłobek w Sejnach”

15 maja 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wyboru wykonawcy na zakup, dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka, dostawę i montaż placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

15 maja 2019

Konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka Miejskiego w Sejnach, ul. Zawadzkiego 13, 16-500 Sejny. Szczegóły w zalączeniu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

7 maja 2019

Szczegóły w załączeniu

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego