AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

Konkurs ofert na organizację półkolonii

4 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

4 czerwca 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Unieważnienie postępowania na „pierwszy żłobek w Sejnach”

3 czerwca 2019

Zamawiający informuje, że postępowanie ogłoszone 15 maja 2019r. na „Pierwszy żłobek w Sejnach” zostało unieważnione.

Ogłoszenie o przetargu – Józefa Piłsudskiego 36 m. 6.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 36 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Emilii Plater 1 m. 9.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Emilii Plater 1 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego