AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Zaproszenie do złożenia ofert na nadzór inwestorski

30 października 2019

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”. Zaproszenie w załączeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty na wyposażenie Klubu Senior+

14 października 2019

Szczegóły w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 października 2019

Miasto Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach . Szczegóły w załączeniu

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego