Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konkurs na bajkę terapeutyczną w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”

30 września 2020

Organizatorem konkursu na napisanie bajki terapeutycznej dla dzieci jest Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 1 października 2020 do 30 listopada 2020 roku.

Celem konkursu jest napisanie bajki terapeutycznej  dla dzieci, zawierającej przesłanie o charakterze terapeutycznym bądź profilaktycznym. Powinna być ona napisana w sposób prosty i obrazowy tak, aby była zrozumiała zarówno dla dzieci, jak i czytających im rodziców/opiekunów.

Regulamin konkursu w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego