AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Informacja o skróconym czasie pracy

18 grudnia 2018

Informacja o skróconym czasie pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach w dniach 24 i 31 grudnia 2018 r. Szczegóły w załączeniu. Informacja o skróconym czasie pracy

ODŚNIEŻANIE

18 grudnia 2018

Burmistrz Miasta Sejny przypomina o obowiązku odśnieżania chodników.      Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454 z zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż […]

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

11 grudnia 2018

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty i spraw społecznych Urzędu Miasta Sejny. Szczegóły w załączniku. Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektora

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

11 grudnia 2018

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019. Szczegóły w załączeniu. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy Plakat informacyjny

Deklaracja „Solidarność dla Klimatu”

10 grudnia 2018

Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu COP24 prezydentki i prezydenci, burmistrzynie i burmistrzowie oraz radne i radni polskich miast ogłosili i podpisali Deklarację „Solidarność dla Klimatu”. Podejmują w niej zobowiązania do konkretnych wspólnych działań na rzecz ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i poprawy życia mieszkanek i mieszkańców. Wśród sygnatariuszy deklaracji jest Burmistrz Sejn. Tekst Deklaracji w […]

Informacja o spotkaniu

10 grudnia 2018

Informacja o spotkaniu informacyjnym dotyczącym edycji 2019 Programu FIO i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 13 grudnia 2018 w godz. 16:00 w Ełku, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.Spotkanie współorganizowane jest przez:Urząd Miasta EłkuEłckie Centrum Obywatelskie – Stowarzyszenie AdelfiOśrodek Animacyjno-doradczy FIO Warmia […]

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego