AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert – konsultacje dla współuzależnionych

15 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

15 kwietnia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Informacje o wynikach naboru na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na  na przeprowadzenie lokalnej  diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

VII sesja Rady Miasta Sejny – transmisja za żywo

12 kwietnia 2019

https://www.youtube.com/watch?v=kwIVer-ojMY

Akcja Czysta Marycha

11 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w społecznym sprzątaniu rzeki Marycha, które odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. Zbiórka organizacyjna pod Urzędem Miasta o godz. 9.00. W celu oszacowania potrzebnej liczby kajaków prosimy o zgłaszanie chęci udziału na e-mail: marycha@um.sejny.pl . Miasto Sejny jest współorganizatorem akcji. Szczegółowe informacje na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/347409559453964/

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego