KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

SEJNY Z LOTU PTAKA

PLAC ZABAW W SEJNACH

Slider

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

7 maja 2019

Szczegóły w załączeniu

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny

7 maja 2019

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego

29 kwietnia 2019

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Spotkanie informacyjne przy wielkiej muzyce: ,,Poznaj, zmień zdanie i znajdź swoje zadanie w rewitalizacji”

Informacja o wynikach naboru na prowadzenie poradnictwa w punkcie konsultacyjnym

26 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Posiedzenie KOmisji statutowej

26 kwietnia 2019

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Miasta. Szczegóły w załączeniu

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego