Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Ostrzeżenie IMGW

10 sierpnia 2020

Szczegóły w załączeniu.

Informacja o programach z których mogą skorzystać mieszkańcy

6 sierpnia 2020

Program Mój Prąd Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. https://mojprad.gov.pl Program Czyste Powietrze Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach […]

Zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kontenerów mieszkalnych oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

6 sierpnia 2020

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na opracowanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej kontenerów mieszkalnych oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzasadniającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 843/2 przy ul. 1 Maja 44 w Sejnach. Szczegóły w załączniku.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego