Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Informacja Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 sierpnia 2020 r.

5 sierpnia 2020

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w pomieszczeniach referatów z jednoczesnym zachowaniem zasad i rygorów sanitarnych. Szczegóły w załączeniu.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny

4 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny w zamian za święta przypadające w sobotę

XXVII Festiwal Organowy Młodych

4 sierpnia 2020

Zadanie współfinansowane przez Miasto Sejny.

BEZPŁATNY DYŻUR RADCY PRAWNEGO

3 sierpnia 2020

W dniu dzisiejszym (tj. 03.08.2020 r.) w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w godzinach 15.00 – 17.00 bezpłatny dyżur pełnić będzie Radca Prawny – Barbara Lutyńska.

Informacja o udzieleniu wsparcia

31 lipca 2020

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego