Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty na projekty edukacji matematycznej

15 kwietnia 2019

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz szósty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Zaproszenie do składania ofert – konsultacje dla współuzależnionych

15 kwietnia 2019

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Ogłoszenie w sprawie wyników konkursu ofert – Narodowy Program Zdrowia

15 kwietnia 2019

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

Informacje o wynikach naboru na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2019.

Wyniki naboru ofert na przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny

12 kwietnia 2019

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zaproszenia do składania ofert na  na przeprowadzenie lokalnej  diagnozy problemów społecznych Mieszkańców Miasta Sejny na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego