Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide

Rozlicz PIT w Sejnach
Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z  PITax.pl Łatwe podatki.

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego

25 marca 2019

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Zakup 4 szt. repliki broni długiej typu Mauser wz. 98K oraz 10 szt. repliki broni krótkiej typu Colt wz. 1911, dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza ,,Sejny”. […]

zaproszenie do składania ofert

22 marca 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na: wykonanie badania oraz opracowanie w jego ramach analizy popytu na Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości w Mieście Sejny. Termin realizacji zadania do 29 kwietnia 2019r. Szczegóły w załączeniu

komunikat!

20 marca 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sejnach informuje o niepokojącym fakcie wzrostu liczby przypadków odry wśród pracowników zatrudnionych w zakładach pracy na terenie województwa podlaskiego. Szczegóły w załączeniu

ocena o jakości wody

19 marca 2019

Szczegóły w załączeniu

dyżur przewodniczącej rady miasta sejny

18 marca 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek) od godz. 15.45 do 16.45 w sali narad Urzędu Miasta


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego