Slide1

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide2

KONCERT W SEJNEŃSKIEJ SYNAGODZE

Slide4

SEJNY Z LOTU PTAKA

Slide3

SEJNY Z LOTU PTAKA

Zaproszenie do składania ofert

31 października 2018

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewodnika turystycznego w ramach „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Zaproszenie Formularz ofertowy

Zaproszenie do składania ofert

31 października 2018

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewodnika w ramach projektu nr LT-PL-2S-192 pn. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” („Commemoration of Lithuania and Poland neighbourhood in occasion of Lithuania’s statehood century”) realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Formularz ofertowy Ogłoszenie

Informacja o udzieleniu wsparcia

30 października 2018

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 450, poz. 650). Informacja o udzieleniu […]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

30 października 2018

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy. Szczegóły w załączeniu. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

„Nowe kierunki współpracy polsko-litewskiej” – Raport

29 października 2018

Raport „Nowe kierunki współpracy polsko-litewskiej na szczeblu samorządowym. Wyniki dyskusji. Propozycje działań.” zawiera podsumowanie zadania publicznego: „Budowa relacji społecznych, gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych mieszkańców stref przygranicznych Polski i Litwy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a realizowanego w 2018 r. przez Miasto Sejny we współpracy z samorządami polskimi i litewskimi z obszaru pogranicza. Raport powstał […]


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego