AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sejny

24 stycznia 2020

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miasta Sejny w sprawie wyborów uzupełniających listę ławników na kadencję 2020 – 2023. Szczegóły w załączeniu.

POSIEDZENIE KOMISJI 29 STYCZNIA 2020 R

23 stycznia 2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 8: 00. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 10: 00. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 12:00. Szczegóły w załączeniu.

OBRADY XVI SESJI RADY MIASTA SEJNY

23 stycznia 2020

Obrady XVI Sesji Rady Miasta Sejny odbędą się 30 stycznia 2020 r. o godz.: 9:00. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne

21 stycznia 2020

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia zamówienia na usługi społeczne: prowadzenie porad w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020. Szczegóły w załączeniu.

Dyżur Przewodniczącej Rady Miasta Sejny

21 stycznia 2020

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) od godz. 16:20 do 17:20 w sali narad Urzędu Miasta Sejny.  

Zakończenie naboru kandydatów do Komisji Konkursowych

21 stycznia 2020

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów środowiska pozarządowego na członków Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego