AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Ostrzeżenie IMGW

10 sierpnia 2020

Szczegóły w załączeniu.

Informacja o programach z których mogą skorzystać mieszkańcy

6 sierpnia 2020

Program Mój Prąd Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. https://mojprad.gov.pl Program Czyste Powietrze Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach […]

Zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kontenerów mieszkalnych oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

6 sierpnia 2020

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert na opracowanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej kontenerów mieszkalnych oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, uzasadniającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne inwestycji mieszkaniowej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 843/2 przy ul. 1 Maja 44 w Sejnach. Szczegóły w załączniku.

Informacja Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 sierpnia 2020 r.

5 sierpnia 2020

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w pomieszczeniach referatów z jednoczesnym zachowaniem zasad i rygorów sanitarnych. Szczegóły w załączeniu.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny

4 sierpnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 89/2020 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020r. w Urzędzie Miasta Sejny w zamian za święta przypadające w sobotę

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego