AKTUALNOŚCI

Slider

Informacje urzędowe

W załączeniu komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

8 lipca 2019

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Informacja o wyniku przetargu – Parkowa 5

5 lipca 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje o wyniku przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Parkowej 5 w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Informacja o wyniku przetargu – Emilii Plater 1

4 lipca 2019

Burmistrz Miasta Sejny informuje o wyniku przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Emilii Plater 1 w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Informacja w sprawie naboru na stanowisko kierownika Klubu Seniora

4 lipca 2019

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegóły w załączeniu.

Informacja w sprawie naboru na stanowisko specjalista ds. finansowych

4 lipca 2019

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego