AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

X sesja Rady Miasta Sejny – transmisja

27 sierpnia 2019

https://www.youtube.com/watch?v=HhjXVGSC8DI – część 1 https://www.youtube.com/watch?v=WlJAlkne2wU – część 2

Wyniki I etapu naboru uczestników projektu pn.: „pierwszy żłobek w sejnach”

23 sierpnia 2019

w załączeniu protokół z posiedzenia komisji oraz lista beneficjentów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu.

Rozeznanie cenowe – SUiKZP Miasta Sejny

22 sierpnia 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza rozeznanie cenowe na wykonanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

22 sierpnia 2019

w sprawie oferty: świadczenia usług pogrzebowych w 2019r. w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym i martwo urodzonym, których pochowanie zleci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.

Obrady X Sesji Rady Miasta Sejny

21 sierpnia 2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury Rady Miasta w Sejnach. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego