AKTUALNOŚCI

Slider

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 listopada 2019

Dot. zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Klubu Senior+”. Szczegóły w załączeniu.

Informacja z otwarcia ofert

6 listopada 2019

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do Klubu Senior+. Szczegóły w załączeniu.

Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na temat obowiązków nałożonych na rolników

6 listopada 2019

W załączeniu znajdą Państwo informację o obowiązkach nałożonych na rolników w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.Załącznik do pobrania

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

5 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do złożenia ofert na odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sejny oraz sprawowania opieki nad zwierzętami. Szczegóły w załączeniu.

Dyżur przewodniczącej Rady Miasta Sejny

5 listopada 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 6 listopada 2019r. od godz.: 15:50 do 16:50 w sali narad Urzędu Miasta.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego