AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego przez szkołę podstawową w Sejnach

21 listopada 2019

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych przez okres od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Szczegóły po kliknięciu w link poniżej http://www.spsejny.szkolnybip.pl/p,19,przetarg-zakup-i-dostawa-artykulow-zywnosciowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”

12 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza” została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego