AKTUALNOŚCI

Slider

Zapytania ofertowe / przetargi

Ogłoszenie o przetargu – Józefa Piłsudskiego 36 m. 6.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Józefa Piłsudskiego 36 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Emilii Plater 1 m. 9.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Emilii Plater 1 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o przetargu – Parkowa 5 m. 23.

29 maja 2019

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 23 przy ulicy Parkowej 5 w Sejnach. Treść ogłoszenia w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego