Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Pierwszy Żłobek w Sejnach”

15 maja 2019

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczącego wyboru wykonawcy na zakup, dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka, dostawę i montaż placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Sejnach przy ul. Zawadzkiego 13 w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Sejnach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumentacja oraz dane pomocne w przygotowaniu oferty są dostępne na stronie www.um.sejny.pl, a także w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, tel. 87 516 20 73, w godzinach 7:00 – 15:00, w dniach roboczych). Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego